Muratović

User Rating:  / 3
PoorBest 

U Gođenjima je 1992. živjelo 15 porodica i 41 stanovnik Muratovića.

Vratile su se 3 porodice.

U Gođenjima stalno žive 2 porodice i 3 stanovnika Muratovića.

 

 

Iz Turske je u 18. vijeku u Gođenje došao Avdija. Zasnovao je porodicu. Od Avdije vode porijeklo Omerspahići, Muratovići, Halimanovići i Uvejzovići.

 

Porodice Muratovića koje su živjele u Gođenjima 1992.

 

Muratović Emina Bajro

Sa Bajrom su 1992. živjeli: supruga (djev. Lilić) Halima, sin Emin, snaha (djev. Ručić) Nazifa, unuka Elvina i unuk Elvin.

 


Bajro se sa suprugom Halimom vratio u prvoj grupi povratnika. Humanitarna organizacija mu je napravila kuću.

Sada Bajro i Halima dolaze povremeno u Gođenje. Preko zime žive u Sarajevu.

 


Emin sa porodicom sada živi u SAD.


Muratović (djev. Lilić) Fehima

Fehima je supruga Sabrijina.  Sa Fefimom su 1992. živjeli: sin Dževad, snaha (djev. Zimić) Zehra, unuka Elma, kćerke Đemila i Dževahira.

 


Fehima živi kod sin Dževada.

 


Dževad ili Ćiro, kako ga svi zovu, je napravio kuću u Sarajevu. Sa njim žive i kćerka Elma i sin Sabrija.

 


Elma je student Elektro-tehničkog fakulteta.

 


Sabrija je učenik


Đemila živi u Sarajevu.


Dževahira je udata za Asima Vatreša. Imaju kćerke Dženanu i Irmu. Žive u Austriji.

 


Dženana voli pomagati roditeljima.

 


Irma je vesela djevojka. Voli igru i druženje.

 


Muratović Huseina Hamdija

Sa Hamdijom su 1992. živjeli: supruga (djev. Čardaković) Muša, sinovi Reuf i Husein i kćerka Hadžira.

 


Hamdija u supruga Muša žive u Sarajevu.

 


Reuf je oženjen.

 


Reuf ima kćerku.

 

Muratović Hasiba Hamed

Sa Hamdom je 1992. živjela supruga Tima (djev. Ademović).

Hamed je rođen 1931. Poginuo 1992.


Tima živi u Sarajevu.

 


Muratović (djev. Žigić) Ifeta

Ifeta je supruga Muradifova. Sa Ifetom su 1992. živjeli: sin Nedžad, snaha (djev. Lilić) Salma i unuk Nedim.

 


Ifeta živi kod sina Nedžada u Sarajevu. Preko ljeta bude u Gođenjima, gdje Nedžad pravi kuću.

 


Nedžad sa porodicom živi u Sarajevu.

 


Nedim je student Mašinskog fakulteta u Sarajevu.

 


Nedžad i Salma imaju i kćerku Nermu.


 

Muratović Muradifa Ismet

Sa Ismetom ili Ismom, kako ga svi zovu, 1992. su živjeli: supruga (djev. Hakić) Hajra, sin Muradif i kćerka Irma.

 


Ismo sa porodicom živi u Americi.

 


Muradif je oženio Irmu Hrustić iz Kalesije.

 


Muratović Derviša Juso

Sa Jusom su 1992. živjeli: supruga (djev. Vatreš) Nazija, sin Jusmir,  snaha (djev. Kaljević) Dina  i unuk Ernad.

 


Juso je rođen 1922. Umro je 2007.


Nazija, ili Ribiočka kako je poznanici zovu , živi u Sarajevu.

 


Jusmir sa suprugom Dinom živi u Americi.

 


Jusmir ima i dva sina: Jasmina i Ernada.

 


Muratović (djev. Jašarević) Naza

Naza je supruga Arifova. Sa Nazom su 1992. živjeli: Sin Mustafa, snaha (djev. Curić) Raha, unuk Arif, unuke Mesrefa i Mediha.


Naza je rođena 1928. Umrla je 2004.


Musa živi u Americi. Polako se preseljava u Gođenje. Za početak je napravio kolibu.

 


Arif je u Americi. Oženio je Aidu Žiga.

 


Aida i Arif imaju kćerku Dženitu.


Muratović Emina Selman

Sa Selmanom su 1992. živjeli: supruga (djev. Kamenica) Vahida, kćerke Fanela i Belma.

Selman i Vahida, ili Mila kako je svi zovu,  su se vratili sa prvom grupompovratnika. Humanitarna organizacija im je napravila kuću.

 


Selmana dobro služi zdravlje, obnovio je i lijepo održava imanje.

 


Mila je vrijedna. Oko kuće ima puno cvijeća i svaga sije u vrtu.


Fanela živi u Brezi.


Belma živi u Americi.

 


Muratović Muradifa Rifet

Sa Rifetom ili Rikom, kako ga prijatelji zovu, 1992. živjeli su: supruga (djev. Mujkić) Hajra, kćerke Mubera, Maja i Mirnesa.

 


Rika sa porodicom živi u Americi.

 


Rika voli Gođenje. Koristi svaku priliku da dođe sa porodicom.

 


Muratović (djev. Ridžal) Vasvija

Vasvija je supruga Huseinova.

 


Vasvija ne može bez Gođenja. Djeca su joj napravila kuću i vratila se.

 


Vasvija je u 83-toj godini života. Dobrog je zdravlja. Održava kuću i imanje. Nema električnu struju.

Additional information