Kulić

User Rating:  / 0
PoorBest 

1992. je živjelo 6 porodica sa 19 stanovnika.

Vratila se 1 porodica sa 2 člana.

 

Kulići su doselili iz Crne Gore polovinom 18. vijeka na područje Glasinca. Iz Glasinca je krajem 18. vijeka doselio jedan Kulić u Gođenje.. Postoje neke naznake da se zvao Hasan. On je imao 2 sina Aliju i Husu i kćerku Meru. Alija nije imao potomaka, pa se može uzeti da današnji gođenjski Kulići vode porijeklo od Huse.


Kulić (djev. Hrvo) Behija  Stopka

 

Behija je supruga Husina rođena je 1927. Umrla je 2003. u Švedskoj.


 

 

Kulić Hasiba Halil

 

Sa Halilom su 1992. živjeli: supruga Fatima (djev. Gobeljić) i sin Sifet.


 

Federalno ministarstvo za raseljena lica je doniralo građevinski materijal, pa je Halil napravio kuću. Živi sa suprugom Fetimom.

 

Sifet je u Americi.


 

 

Kulić Huse Hamdija

 

Sa Hamdijom su supruga (djev. Lilić) Sevda, sinovi Husref i Huso i kćerka Dina.

 

Hamdija sa porodicom živi u Americi.

 


Hamdija je u Sarajevu napravio lijepu i veliku kuću.

 

 

Kulić Hasiba Mehmed

 

Sa Mehmedom su 1992. živjeli: sin Hasib, snaha Raska (djev. Balaš), unuk Nermin i unuke Nesiba i Nermina.

 

Mehmed je rođen 1934. Umro je 1998.

 


Hasib je rođen 1955. Poginuo 1995.

 

Raska je rođena 1958. Poginula je odgranate u Čavčićima 1992.

 

Nermin, Nesiba i Nermina žive u Americi.


 

 

Kulić Mehmeda Nesib 

 

Sa Nesibom su 1992. živjeli: supruga (djev. Hodžić) Munira, sinovi Armin i Nermin.


Nesib sa porodicom živi u Americi.

 

 

 

 


Additional information