Lilić

User Rating:  / 4
PoorBest 

 

U Gođenjima su 1992. živjele 53 porodice Lilića u kojima je bilo 181 stanovnik.

Poslije rata vratilo se, i stalno živi, 5 porodica i 10 stanovnika.

Vratile su se i 2 porodice koje su odselile prije 1992. to su Lilić Sadeta (Ismetova supruga) i Lilić Mehmed i Hamdija.

 

 

 

 

O porijeklu ove porodice nema pouzdanih podataka. Lilić Avdije Zajko mi je o Lilićima ispričao sljedeće.

Gođenje i okolinu je zahvatila je kuga 1752. godine od koje su mnogi stradali. Jedan mladić, Halil, je bio kod svog daidže negdje u Burama. Kada se vratio, bio je sam iz porodice. Kako je bio sitan, zvali su ga Halilić. Postepeno se iz imena izgubilo "Ha" pa je ostalo samo Lilić. Od tog Halila, kažu, svi Lilići vode porijeklo.

 

Porodice koje su živjele 1992. su:


Lilić Salke Abid


Sa Abidom su 1992. živjeli: supruga (djev. Begić) Ibrimša, sin Bego, rođen 1967, snaha (djev. Germić) Nezira i unuk Ramiz.


Abid, sa suprugom Ibrimšom, se vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija im je napravila kuću. Iako su poodavno u osmoj deceniji života, rade vrlo savjesno, vrijedno i uporno.Abid i Abidovica drže nekoliko krava, četerdesetak ovaca, kokoši. Cijenjeni su od komšija i rodbine, pa im za vrijeme koševine mnogi priteknu u pomoć.


Potrebna je velika hrabrost i volja da se obezbijedi silno sijeno za prehranu mala tokom zime. Uspijevaju to.Pored silnih poslova, nađe se vremena i da se pripremi prava starinska pita. Dok se hladi pod šljivom, pita širi svoj omamljujući miris.Bego i Nezira žive u Americi.Sa Begom u Americi je i Ramiz. Ramiz je oženio Aminu i imaju kćerku.


 

Lilić Derviša Adže Ahmed

 

Sa Ahmedom, ili Begom, kako ga svi zovu, 1992. su živjeli: supruga (djev. Salihović) Zahida, kćerka Ruzina, sin Emir i snaha Fehima (djev. Čavčić).

 

 


Beg sa suprugom Zahidom živi u Sarajevu.Emir se sa suprugom Fehimom vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija im je napravila kuću.

Emir je najmlađi povratnik. Vrlo je vrijedan. Uzgaja ovce i goveda. Uredio je imanje.Emir i Fehima imaju sina Muniba. Munib ide u školu u Sarajevu.


Lilić Abida Alija


Sa Alijom su 1992. živjeli: supruga (djev. Ramić) Safija, kćeri Mevlida, Alena i Rusmira.Alija živi u Americi. Kćerke Mevlida i Alena su se udale.


 

Rusmira ide u školu.


 

Rusmira je rođena u Lađeniku 1993. Dobila je ime po Rusmiru, koji je tada poginuo. Rusmir je sin Alinog amidže Hrustema.

 Mevlida je sa svojim mužem i djecom posjetila kuću u kojoj se rodila.

 


Lilić Rasima Asim

Sa Asimom su 1992. živjeli: supruga (djev. Avdić) Mila, sin Asmir i kćerka Asmira.Asim je napravio kuću kod Sarajeva.Sa Asimom živi i njegova majka Hašija i kćerka Asmira. Sin Asmir je oženjen.


Lilić Ahmeda Bajruzin


Sa Bajruzinom ili, kako ga svi zovu, Bajom 1992. su živjeli: supruga (djev. Kulovac) Zumra, sin Bernes i kćerka Belma.


Baja sa porodicom živi u Americi.


Baja pravi kuću kod Vogošće.

 


Kćerka Sedija je došla u posjetu neni i đedi.


Lilić Juse Ćamil

Sa Ćamilom su 1992. živjeli: supruga Fikreta (djev. Ćesko), sin Midhad, kćerka Nezira i majka Nezira.


Nezira je umrla 1999.Ćamil je rođen 1961. Umro je 2008. Ukopan je u Americi.Poslije ratnih stradanja i logora, Ćemil je deportovan u Ameriku gdje je doveo i svoju porodicu.Midhad je oženio Danielle (djev. Bodekor). Imaju kćerke Leylu i Arijanu. Žive u Americi.Nezira se udala za Edina Gerovića i imaju sina Elvisa. Žive u Americi.

 


Lilić Safeta Džemail


Sa Džemailom, ili kako ga prijatelji zovu Đemom, 1992. su živjeli: supruga Fkreta (djev. Smajić), sin Adner i kćerke Suvada, Adnera i Mirela.

 


Đemo sa porodicom živi u Americi.

 


Adner je oženio Muvedetu Šabanović iz Gračanice kod Visokog.

 

Adner i Muvedeta imaju sina Amara.

 

Suvada je udata za Envera Omerovića iz Ljeskovika kod Srebrenice.

 


Suvada i Enver imaju kćerke Ajlu i Lejlu.

 

Adnera je udata za Hameda Omerovića iz Konjević Polja.

 

Adnera i Hamed imaju sinove Dženana i Kenana.

 


Mirela je učenica i živi sa roditeljima.

 


Fikreta i Đemo su najsretniji kada su okruženi unučadima.

 

Lilić Mustafe Fehim

Sa Fehimom su 1992. živjeli: sin Hamdija, supruga (djev. Curić) Ismija, unuci Nedžad i Ismet .


Fehim je rođen 1905. Poginuo je na Brezovoj Ravni 1992.Hamdija sa suprugom Ismijom živi u Sarajevu. Napravio je kuću sa sinom Nedžadom. Dolazi u Gođenje i uređuje imanje.Nedžad živi u Sarajevu sa suprugom Mesudom (djev. Ramić).kćerku Fatimu.Ismet ili poznatiji kao Ića živi u Americi sa suprugom dijanom (djev. Crljenković) i sinom Ismetom Juniorom.


Lilić (djev. Omerspahić) Ferida

Ferida je supruga Rifetova. Sa Feridom su 1992. živjeli kćerka Nijaza i Nijaz.


Nijaz je rođen 1972. Poginuo je 1995. u Srebrenici.


Ferida živi sama u Sarajevu.

 

Nijaza se udala za Edina Heću iz Sarajeva. Žive u Sarajevu.

 

Nijaza i Edin imaju kćerku Tajru i sina Ajnura.


Lilić Huse Galib

Sa Galibom su 1992. živjeli: supruga (djev. Durmišević) Behka, amidža Meho, sin Bego, snaha (djev. Garga) Ćamka, unuci Anel i Sanel.


Galib je rođen 1941. Umro je 2001. u Sarajevu.Meho je rođen 1922. Umro je u SarajevuBehka živi u Sarajevu kod sina Behadila.Bego, Ćamka, Anel i Sanel žive u Americi.


 

Lilić Ibrišima Hajrudin

Hajrudin živi u Švajcarskoj. Oženjen je i ima sina Tarika.


Lilić Halila Halid

Sa Halidom su 1992. živjeli: supruga (djev. Karčević) Almija, sin Almir, kćeri Hajra i Hamdija.


Halid živi u Americi. Almir je odrastao pravi momak.


Hajra je posebno vezana za majku Almiju.

 


Hamdija izrasla u lijepu djevojku. Pored posla ide i u školu.

 

Lilić Sulejmana Halil


Sa Halilom su 1992. živjeli: supruga (djev. Kulić) Muša, sin Remzo i snaha Nermina (djev. Selimović).


Muša je rođena 1939. Umrla je 2001.

 

Halil se vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija mu je napravila kuću.

Halil je krenuo sa velikim oduševljenjem u obnovu imanja. Nabavio je ovce koje su sa njim išle svuda i neobično su ga slušale.

 

Halil se najviše družio sa Himzom.

 

 

Halil je rođen 1938. Umro je 2007.

 


Lilić Šemse Hasan

Sa Hasanom su 1992. živjeli: Supruga (djev. Hodžić) Nura, sin Jusuf snaha (djev. Čavčić) Senija, unuka Naza i Nesiba i unuk Fahrudin.


Hasan je rođen 1925. Umro je 1994.Nura živi u Visokom.


Jusuf, Senija, Naza, Nesiba i Fahrudin žive u Americi.


Lilić Sejfe Himzo

Sa Himzom 1992. su živjeli: supruga (djev. Šabanović) Fata, sin Sejad, snaha Duda (djev. Omanović), unuk Amir, unuke Aldijana i Sena.Sead rođen 1965, poginuo 1992.


Fata je rođena 1938. Umrla je 1995. u Brgulama kod Vareša, gdje je i ukopana.


Himzo se vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija mu je napravila kuću.Himzu često posjećuju unuci. Snaha Duda sa djecom živi u Sarajevu.


Lilić Salke Hrustem

Sa Hrustemom su 1992. živjeli: supruga Tima (djev. Zubanović), sin Rusmir i kćerka Sabina.


Rusmin je rođen 1976. Poginuo je 1993.Hrustem je rođen1944. Umro je 2005.Tima i kćerka Sabina žive u Sarajevu.


Lilić Saliha Idriz

Sa Idrizom su 1992. živjeli: sin Mirsad, snaha (djev. Sinanović) Safija, unuke Mirsada i Adisa i unuk Haris.Idriz je rođen 1922. Umro je 1994.

 


Idriz je ukopan na mezarju u Purtićima.

 

Mirsad sa porodicom živi u Americi.

 

Safija, ili kako je svi zovu Lučka, je najsretnija kada je sa unucima.Mirsada se udala za Ibru Mehanovića iz Srebrenice. Imaju sina Amara. Žive u Americi.

 Adis je oženio Editu Đogić iz Velike Kladuše. Adis i Edita imaju dva sina: Ernad i Rijad. Živi u Americi.

 


Adisa živi sa roditeljima u Americi.


Lilić Saliha Mehemed

Sa Mehemedom je 1992. živjela kćerka Mina.


Mehemd je rođen 1931. Poginuo je 1992.


Mina se udala za Ermina Šehića. Žive u Tuzli.Mina i Ermin imaju kćerku Emru.Erminov i Minin sin Adnan je veliki momak.


Lilić (djev. Šahić) Mera

Mera je supruga Hamidova. Sa Merom su 1992. živjeli: kćerka Fatima i sin Vahid.


Fatima je rođena 1966. Poginula je 1992.Mera je rođena 1927. Umrla je 1998. Vahid živi u Americi.


Lilić Saliha Mešan

Sa Mešanom je 1992. živjela supruga Hasnija (djev.Zimić).Mešan je rođen 1914. Umro je 1992.Tokom ljeta 1992. svi stanovnici Gođenja su izbjegli. Ostali su teško bolesni i nepokretni. Mešan je umro u avgustu mjesecu. Učitelj Nikola Nidžo Zarić je pet dana tražio nekog od rodbine da ga ukopa, jer njegova supruga Hasnija nije dozvoljavala da ga sam Nidžo ukopa. Našao je Smaju i Himzu Lilića, koji su ga ukopali pored kuće. Poslije rata kosti su prenešene u mezarje u Podjatarama.


 

Mešan3

Hasnija je rođena 1925. Umrla je 2001.Poslije Mešanove smrti, Hasnija je otišla u Purtiće kod bratića Sulje Zimića. Tu je provela cijeli rat. Poslije rata je živjela kod djece. Umrla je u Sarajevu i ukopana na mezarju Orlić.


Lilić Ibrišima Mirsad Zafer

Sa Zaferom su 1992. živjeli: supruga Mejrema (djev. Ćesko), sinovi Jasmin i Edo i kćerke Mevlida.


Zafer je rođen 1954. Umro je 2002.Mejrema sa djecom živi kod Visokog.Jasmin zivi sa majkom. Razveo se sa suprugom Elmom (djev. Jašarević), koja živi u Sandžaku. Sa njom su djeca Belmir i Mirsad.Edo je oženio Ilmu (djev. Karavdić). Imaju dva sina Dino i Faris.Melvida se udala za Alena Halilovića. Nemaju djece.


Edina se udala za Atifa Alibegovića i imaju sina, Armina i kćerku Enu.


Lilić Juse Munib Ikan

Sa Ikanom su 1992. živjeli: supruga Fehima (djev. Hodžić), sinovi Meho i Juso.


Juso je rođen 1972. Poginuo je 1995.Ikan je rođen 1951. Umro je 2008.


Ikan se vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija mu je napravila kuću.Meho živi u Americi. Oženjen je i ima sina.Ikan i Fehima su poslije devedesetdruge dobili sina Ramu ili Ramčeta. Ramče i Behija žive u kući kod Sarajeva koju gradi Meho.


Lilić Emina Mujo

 

Sa Mujom su 1992. živjeli: supruga (djev. Hruljić) Zifa, kćerke Mubera, Mufida i Emina. Mujo sa porodicom živi u Sarajevu.


Lilić Avdije Muradif

Sa Muradifom su 1992. živeli: supruga (djev. Zimić) Muša, sin Osmo, sin Ibro, snaha (djev. Derviškadić) Mina, unuk Edmer i unuka Elma.Muradif se sa porodicom vratio u prvoj grupi povatnika. Humanitarna organizacija im je napravila kuću.Osmo je napravio veliku radionicu i nabavio mašine i alat za obradu drveta. Radi i mnoge druge majstorske poslove.Ibro je napravio kuću u Hažićima i tamo živi sa porodicom. Često dolazi u Gođenje.


Lilić Sefera Nail

Sa Nailom su 1992. živjeli: majka (djev. Mujkić) Naza, supruga (djev. Ždero) Vahida, sinovi Imer i Sakib i kćerka Alma.Nail je rođen 1957. Poginuo je 1992.Naza je rođena 1918. Umrla je 2010.Imer je oženio Lejlu Grušecki iz Sarajeva. Žive u Kanadi.Alma se udala za Adisa Paućinca iz Zenice. Imaju kćerku Aylah. Žive u Beču.Almina i Adisova kćerka Aylah


Sakib je oženio Eminu Zec iz Banja Luke. Imaju sina Ammara i kćerku Saru. Žive u Sarajevu.Sakibov i Eminin sin Ammar.Sakibova i Eminina kćerka Sara.Vahida živi sa sinom Sakibom u Sarajevu.


Lilić Hamida Nazif

Sa Nazifom su 1992. živjeli: supruga (djev. Jahić) Mina, sin Admir i snaha (djev. Zimić) Sadeta, sin Elvedin i kćerke Elvira i Nazifa.

 

Nazif i Mina žive u Americi.

 

Admir i Sadeta žive u Americi.

 

Sadeta i Admir imaju sinove Azmira i Amara.

 

Azmir je odrastao momak. Odličan je učenik i sportaš.

 

Amar ne želi o sebi mnogo govoriti. Veli:

- Evo, pogledajte, i procijenite sami kakv sam!

 

Sadeta je ponosna na svoje sinove. Posebno je sretna kad zagrli sina Azimra.

 

kada Azmir zagrli majku, onda se pojavi najljepši osmjeh i srce je puno ljepote i rahatluka.

 

Amar je, ipak, Sadetin mezimac. Brižna je mama. Čuva sina od svih opasnosti koje život nosi.

 

naziflilic8

Elvedin je oženio Samiru Koso. Elvedin i Samira imaju sina Amela. Žive u Americi.

 

Elvira je udata za Elmedina Jusića. Žive u Visokom.

 

Nazifa je udata za Almira Lemeša. Žive u Visokom.

 

Lilić Nezira Nasko

Sa Naskom su 1992. živjeli: supruga Fata (djev. Cocalić), kćerka Sabina i sin Samir.


Nasko je otšao sa pordicom u Ameriku. Vratio se u Sarajevo sa suprugom Fatom.

 

Dženana se udala za Dževada Džebu iz Krnjića. Imaju kćerke Džejlu i Elmu i sinove Muhameda i Dželima. Žive u Americi.

 

Džejla i Elma su prave ljepotice - Dženanine mezimice.

 

Dževad je ponosan na svoje momčine Muhameda i Džemila.

 

U dalekoj i hladnoj Finskoj, Dženana i Dževad su svoju kuću ispunili pravom porodičnom toplinom i ljubavlju.

 

Samir je oženio Aldinu Bešić iz Teslića. Žive u Americi.

 

Samir i Aldina imaju kćerke Samru i Melu.

 

Sabina se udala za

 

Kemala Kačevića iz Purtića. Žive u Americi.


Sabina i Kemal imaju sina Alena


i kćerke Adisu i Adelisu

 

 

Lilić (djev. Menolučanin) Nurka

Nurka je supruga Eminova. Sa Nurkom je 1992. živjela kćerka Tidža. Nuraka je rođena 1927. Umrla 1996. Kćerka Tidža živi u Sarajevu.

Lilić Šemse Ohran

Sa Ohranom su 1992. živjeli: supruga (djev. Gušić) Zemka, snaha (djev. Podžić) Hava, sinovi Šemsudin i Šefik i kćerka Nermina.Šefik je rođen 1971. Poginuo je 1992.


Šemsudin je rođen 1966. Poginuo 1992.Ohran sa porodicom živi u Sarajevu.Hava živi u Sarajevu sa svekrom i svekrvom

 


Nermina je udata za Samira Šatrovića. Ima 2 sina Selmir i Harun. Žive u Sarajevu.


Lilić Hasana Osman

Sa Osmanom su 1992. živjeli: supruga (djev. Menzilović) Sadeta, kćerka Fahida i sin Nermin.Osman sa porodicom živi u Americi.

 

Nihad je stasao u pravog momčinu.

 

Nihada je prava ljepotica i Osmanova Mezimica.

 

Tufida je udata za Edina Mlivića iz Visokog. Žive u Sarajevu.

 

Tufida i Edin imaju sina Dinu

 

i kćerku Dalilu


Lilić Juse Ramiz Ramica

Sa Ramicom su 1992. živjeli: supruga Mujesira (djev. Omerspahić), sin Enver i Ernes i kćerka Nihada.Ramica je rođen 1954. Poginuo je 1993.Enver je oženjen i živi u Americi.Nihada radi u Kuvajtu.Mujesira sa sinom Ernesom je kupila kuću i živi u Rječici kod Sarajeca.


Lilić Edhema Rasim

Sa Rasimom je 1992. živjela supruga Haša.Rasim je rođen 1931. Umro je 1995.Haša živi u Sarajevu kod sina Aska.


Lilić Halila Salid

Sa Salidom su 1992. živjeli: supruga (djev. Guhdija) Đemila, sinovi Halil i Haris.

 

Salid živi sa porodicom u Americi.

 

Halil ide na koledž, a Haris u srednju školu.


Lilić Rame Safet

Sa Safetom su 1992. živjeli: supruga(djev. Alispahić) Rejha, sinovi Hamed, Senad, Zijad, kćerke Safa, Zarfija i Merima i snaha (djev. Kulovac) Vahida.

 


Safet je rođen 1944. Umro je 2009.


Hamed je poginuo 2001. u Ljubinićima kod Podlugova.

 

Rejha živi u Visokom.

 

Senad je oženio Vahidu Kulovac iz Žepe. Žive u Americi.

 

Senad i Vahida imaju sina Semira

 

i kćerku - ljepoticu Merimu

 


Zijad je oženio Hajriju Hajdarević iz Purtića. Žive u Americi.

 


Zijad ima kćerku - mezimicu Almu

 

Kćerka Zijada je mezimica i Zijada i Hajrije.

 

 

Safa se udala za Ramiza Kulovca iz Žepe. Žive u Americi.

 

Safa i Ramiz imaju sina Ramela

 

i Amela.

 

Zarfija se udala za Galiba Hadrovića iz Purtića. Žive u Americi.

 

Zarfija i Galib imaju kćerke: Galibu,

 

 

Eminu

 

i Nerminu.

 

Merima je udata za Himzu Ehlića iz Jeglića kod Srebrenice.

Žive u Ljubinićima kod Podlugova.

 

Merima i Himzo imaju sina Lutvu

 

i kćerku Lejlu.


Lilić (djev. Zubanović) Sida

Sida je supruga Alijina. Rođena je 1918. Umrla je 1995.


Lilić Abida Sejdalija

Sa Sejdalijom su 1992. živjeli: supruga (djev. Ručić) Ajnija, kćerke Aida , Samija, Fatima i sin Salko.Sejdalija je rođen 1959. Poginuo je 1995. kod Kladnja od nagazne mine.

 


Ajnija živi u Americi sa sinom Salkom i kćerkom Fatimom.Fatima i Salko.Samija je udata za Nezira Habibivića. Ima sina Amora i kćerku Ajlu. Žive u Australiji.

Aida je udata za Džemala Šabanović. Imaju sina Sejdaliju i kćerku Adelisu.


Lilić Hamida Selim

Sa Selimom su 1992. živjeli: supruga (djev. Guhdija) Fata, sinovi Elvir, Hamid i kćerka Admira.


Selim sa porodicom živi u Americi.

 

Elvir je oženio Melihu Kovač.

 

Elvir i Meliha imaju kćerke Selmu i Elmu.

 

Hamid nije oženjen.

 

Admira nije udata.


Lilić Idriza Smail

Sa Smailom Smajom su 1992. živjeli: supruga Behara (djev. Avdić), kćerke Almedina, Almina, Adila i sin Aldin.

 


Aldin je rođen 1989. Poginuo je u Srebrenici 1994.

 

 Smajo sa suprugom Beharom živi u Visokom.

 

 

 

 Almedina je udata za Asimira Bjelića. Imaju sina Damira i kćerku Aldinu.

Žive u Lukavcu.


Almina je udata za Fahrudina Piljevića. Žive u Visokom.Almina i Fahrudin imaju kćerke Eminu i Arminu.Adila je udata za Adina Smajlovća. Žive u Visokom.


Lilić Adema Sulejman

Sa Sulejmanom su 1992. živjeli: sin Huso, snaha Raska (djev. Devedžija), unuk Adem i unuka Hanka.


Sulejman je rođen 1913. Umro je 1995. u Kaknju.


Huso živi u Goraždu. U Gođenjima mu je humanitarna organizacija napravila kuću.Adem je oženjen sa Minom Štitkovac.Adem ima kćerku. Sa Ademom živi i njegova majka Raska. Napravio je kuću u Sarajevu.


Lilić Sejfe Šahman

Sa Šahmanom su 1992. živjeli: supruga Fadila (djev. Smajić) i kćerka Zuhra.Šahman je rođen 1931. Umro je 1994.Fadila živi kod sina Sejfe u Sarajevu.


Zehra je udata za Muniba Čavčića. Imaju kćerku Melisu i sina Jasmina.

Žive u Anerici.


Lilić Ibrišima Teufik Tufo

Sa Tufom su 1992. živjeli: supruga (djev. Hasanović) Bejda, sin Anel i kćerka Nejra.


Tufo sa porodicom živi u Americi.

 

Anel uspješno igra nogomet.


Lilić Avdulaha Avdije Zajko

Sa Zajkom su 1992. živjeli: supruga (djev. Hodžić) Muniba , sin Muhidin, snaha (djev. Gabeljić) Tima.


Muniba je rođena 1935. Umrla je 1996.Zajko se vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija mu je napravila kuću. Sa zajkom se vratio i Muhidin sa suprugom Timom i sinovima Kenanom i Almirom.

Muhidin sa svojom porodicom sada živi u Sarajevu.Zajko sada živi sam u Gođenjima.


Lilić Nezira Zajko

Sa Zajkom su 1992. živjeli: supruga (djev. Otajagić) Rasema, sin Zaim i Nefail Nefko i snaha Sejda (djev. Bekto).


Nefko je poginuo 1992. na Kramu.

 


Zajko je rođen 1945. Umro je 2000.

Rasema, Zaim i Sejda žive u Sarajevu.


Lilić Mehmeda Zarif

Sa Zarifom su 1992. živjeli: supruga (djev. Halimanović) Zelka Miga i kćerka Mila.Zarif živi sa suprugom Migom i kćerkom Milom u Ilijašu kod kćerke Sejdefe.


Additional information