Kamenica

User Rating:  / 1
PoorBest 

Kamenice su doselile iz Kamenice (Župa).

1992. je bilo9 porodica Kamenica sa 25 stanovnika. Niko se nije vratio.

 


 

Kamenica Salke Ahmet

Sa Ahmetom su 1992. živjeli: , majka (djev. Kačević) Dudija rođena, supruga (djev. Zimić) Nezira, sin Edmir, kćerke Elvira i Nermina.

 

Dudija je rođena 1905. Umrla je 2006. u Sarajevu.

 

Ahmet sa suprugom Nezirom živi u Finskoj.

Edmir s suprugom Alijanom (djev. Aslani) i sinom Amorom živi u Finskoj.

Nermina je udata za Amela Ćosića i žive u Finskoj.

 

Nermina i Amela imaju kćerku – ljepoticu Ednu.

 

Elvira je udata za Nedžada Strukara. Žive u Finskoj.

 

Elvirina kćerka Vahida je odrasla i lijepa djevojka.

 

Elvira i Nedžad Nećko imaju sina Muhameda.

Kamenica Salke Fajdo

Sa Fajdom su 1992. živjeli: supruga (djev. Ramić) Đemila, sin Munir njegova supruga (djev. Alispahić) Nihada i djeca Hamed i Šejla, kćerke Munira i Sejda.

Kamenica Muje Hilmo

Hilmo je rođen 1938. Poginuo je 1992.

Kamenica  (djev. Avdić) Ibrimša

Ibrimša je supruga Hilmina. Sa Ibrimšom je 1992. živio sin Mehmed. Mehmed je rođen 1960. Poginuo je na Igmanu. Ibrimša živi u Srajevu.

Kamenica Hilme Muhamed

Muhamed sa suprugom Almasom i djecom živi u Sarajevu.

Kamenica Hilme Mujo

Mujo sa suprugom (djev. Omanović) Dževida i sinom Dženanom živi u Australiji.

Kamenica Hilme Mustafa

Mustafa je oženjen i živi u Sarajevu.

Kamenica (djev. Ramić) Kada

Kada je supruga Ibrina, rođena 1922, umrla 1992. u Srebrenici.

Kamenica Salke Zulfo

Sa Zulfom su 1992. živjeli: supruga (djev. Halimanović) Hanifa, sinovi Selmir, Osman i Osmo.

 

Zulfo je rođen 1937. Poginuo je 1993. u Žepi.

 

Hanifa je rođena 1939. Nestala u Kulama (iznad Gođenja) 1993.

 

Selmir  živi u Americi.

 

Osman živi u Sloveniji sa suprugom Mirsadom (djev. Subašić), sinom Benjaminom i kćerkom Almom

 


Osmo živi u Americi sa suprugom Editom i sinom Edisom

Additional information