HISTORIJA SELA: Period Austro-Ugarske carevine

User Rating:  / 0
Na Berlinskom kongresu 1878. godine, Bosna i Hercegovina je pripala Austro-Ugarskoj monarhiji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kada se Osmansko carstvo povlačilo iz Bosne i Hercegovine mnoge muslimanske porodice su se iselile u Tursku. To nije bio slučaj sa stanovnicima Gođenja. Nije poznato da se neko iselio. Austro-Ugarska monarhija je nastojala pridobiti stanovništvo. To se najbolje može zaključiti po tome što su mnogi stanovnici Gođenja odlazili u Autro-ugarsku vojsku. Tu su bili posebno cijenjeni. U okviru Austro-Ugarskih vojnih formacija bile su bosanske jedinice sa posebnim obilježjima. Jedinicama su komandovali austrijski oficiri ali su podoficiri bili Bosanci. Mnogi Gođenjci su bili u Austro-Ugarskoj vojsci na početku Prvog svjetskog rata. 

Prvi svjetski rat se vodio za teritorije Austro-Ugarske monarhije koja se raspadala. U ovom ratu je učestvovala i Bosna i Hercegovina, pa i vojnici iz Go-đenja. Gođenjci su bili pripadnici Austro-Ugarske vojske i borili su se na raznim ratištima. Sjećam se priča Adema Lilića iz Lugova, koji je kao pripadnik aus-rijske vojske zarobljen od strane Rusa i boravio je u zarobljeništvu u Sibiru. U svojim pričama često je isticao kako su bošnjački vojnici imali veliki ugled kod cara Franje Josifa. Koliko je car Franjo vjerovao Bošnjacima navodio je primjer da je on lično bio na obezbjeđenju carskog dvora i da je imao prilike da  vidi cara kada je jeo zlatnim priborom. Kako se to u narodu kaže, mnogi Gođenjci su služili cara Franju.

U Prvom svjetskom ratu su poginuli kao vojnici austrijske vojske:

 

1.      Džebo Bećira Šaćir

2.      Kulić Hasana Huso

3.      Lilić Avdije Nail

4.      Lilić Mehe Šaćir

5.      Žigić Muje Nurko

 

Fadil Džebo je bio na groblju Lebring kod Graca gdje su sah-ranjeni poginuli bosanski vojnici iz Prvog svjetskog rata na prevoju Monte Mellete. Na nadgrobnim spomenicima našao je poginule sa prezimenima: Podžić, Dizdarević, Hodžić, Omerspahić, Muratović, Bičo itd. Na osnovu toga bi se moglo zaključiti da je bilo poginu-lih iz sela Gođenja i okolnih sela.

 

Fadil Džebo na Vojničkom groblju u Lebringu

 

Da su Bošnjaci bili cijenjeni kao vojnici svjedoči i to što su mnogi bili podofi-ciri u austrijskoj vojsci. Iz Gođenja su podoficiri bili Kulić Huse Mahmut i Žigić Muje Zajko. U borbama se posebno isticao hrabrošću Žigić Zajko. O tome piše i Werner Schachinger (Verner Šahinger) u svojoj knjizi Bošnjaci dolaze. O Zajkinim podvizima piše na stranicama 273, 274 i 275. Nadam se da će mnogi pročitati ovu knjigu a ovdje navodim fotokopiju nekih dijelova ovog članka:

 

Stranica 273:

 

 

 

Strana 274:

 

Strana 275:

 

 

 

            Ovi, ali i mnogi drugi primjeri, u kojima se vidi odanost Bošnjaka prema austrijskoj vlasti je rezultat obostranog međusobnog poštivanja i uvažavanja. Kao primjer brige austrijske vlasti prema Gođenjcima može se uzeti premještanje cjelokupnog stanovništva sela u Varcar Vakuf (Mrkonjić Grad) koje je izvršeno prije početka ratnih operacija u Prvom svjetskom ratu. Naime, jedan od očekivanih frontova je bio i onaj na Drini. Da bi se zaštitilo stanovništvo od ratnih stradanja izvršena je ova evakuacija.

 

 

Additional information