HISTORIJA SELA: Period Osmanskog carstva

User Rating:  / 0

Šahić Hurem je istraživao pismene dokumente iz perioda Osmanskog carstva.Prvi pisani dokument u kome se spominje selo Godinje (Gođenje) je defter,katastarska knjiga iz 1468. i 1485. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis Bosanskog Sandžaka vršen je u prvim godinama Osmanske vladavine u Bosni i Hercegovini, od mjeseca Redžepa 872. (januara 1468.) do mjeseca Ševala 873. (maja 1469. godine). Tada je upisano selo Godinje (Gođenje) sa 20 domova i 3 neoženjena. Prihod od 1565 akči pripada Carskoj hasi. Ovim popisom obuhvaćeno je i mjesto Podrenik (Podrenovci) koje je imalo 5 domova i 1 neoženjen. Prihod od 873 akče pripada timaru Ishaku i Hamzi musthafizima grada Ključevca.

Popisom Bosanskog sandžaka koji je završen u prvoj dekadi Džunada (jun 1485. godine), dio sela Godinje (Gođenje) sa 1 hrišćanskom kućom, sa prihodom od 75 akči pripada timaru Sinan-begu. Dio sela sa Godinje (Gođenje) sa 3 muslimanske i 22 hrišćanske kuće, sa prihodom od 2222 akče, pripada timaru Kasimu.

Selo Godinje (Gođenje) i Podrenik (Podrenovci) pripadali su nahiji Vratar, koja je pripadala kadiluku Čelebi Pazar (Rogatica), koji je bio u sastavu Bosanskog pašaluka.

Na osnovu podataka u popisu vidljivo je da je selo Godinje (Gođenje) sa mjestom Podrenik (Podrenovci) treće po veličini u nahiji Vratar. Iz popisa se vidi da stanovnici Godinja (Gođenja) nisu bili potčinjeni spahijama, pa bi se moglo zaključiti da su izvršavali vojničke i poluvojničke obaveze (ne spominje se podjela na slobodne i povlaštene seljake).

U opširnom popisu Bosanskog sandžaka iz 1604. godine, koji je obradila Snježana Buzov a pripremila Lejla Gazić (stranica 545), spominje se da selo  Godinja (Gođenje) pripada nahiji Vratar.

Za one koji vole izvorne podatke, navodim fotokopiju 545. i 546. stranice spomenute knjige.

 

 

 

 U popisu se spominje i prihod sela:

 

 

 

            1752. godine u Bosni, pa i na području današnjih Gođenja, harala je kuga. Od kuge su stradala mnoga područja. Ostala su bez stanovnika. Ta područja su se kasnije počeli naseljavati stanovnici Sandžaka, Crne Gore, Hercegovine itd.

Selo se teško i sporo oporavljalo poslije kuge. Na to upućuju podaci iz popisa koji je izvršila Austo-Ugarska 10. oktobra 1910. Na osnovu popisa stanovništva vidi  se da je u selu Gođenju bilo 37 kuća i 194 stanovnika (105 muških i 89 ženskih). Selo je pripadalo kotaru Rogatica.

 

 

Additional information