Halimanovic

User Rating:  / 1
PoorBest 

Halimanovića je bilo 1992. 12 porodica i 31 stanovnik. Sada nema niko da stalno živi

 


 

 Halimanović Muje Ahmet

Sa Ahmetom je 1992. živjela supruga Merima (djev. Hodžić). Mejrema je rođena 1930. Umrla je 2003.

 

Ahmet se vratio sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija mu je napravila kuću. Ahmet je rođen 1930. Umro je 2007.

 

Ahmet se radovao povratku. Uporno je radio na uređenju imannja, a posebno uzgajanju cvijeća. U tome ga je podržavala kćerka Alema.

Halimanović Bajre Avdo

Sa Avdom su 1992. živjeli: supruga Mušija (djev. Hodžić) i kćerka Ismija. Mušija je rođena 1937. Umrla je 1997.

 

Avdo je poslije rata živio u Sarajevu. Avdo je rođen 1934. Umro je 2008. Kćerka Ismija živi u Sarajevu.

Halimanović (djev. Hodžić) Behija

Behija je supruga Halilova. Sa Behijom su 1992. živjeli: sin Ismet, snaha Refija (djev. Mujkić), unuka Ismeta i unuk Imer. Ismet je rođen 1959. Poginuo je 1992. Behka je rođena 1922.Refija, Ismeta i Imer žive u Sarajevu.

Halimanović (djev. Ćesko) Đemila

Đemila je supruga Hamdijina.

 

Đemila je rođena 1920. Živjela je poslije rata u Švedskoj kod sina Sabrije. Umrla je 2007. Ukopana je u Gođenjima.

Halimanović (djev. Džebo) Đulka

Đulka je supruga Omerova.  Rođena 1914. Umrla 2002.

 

Halimanović Mehmeda Ejub


Sa Ejubom je 1992. živjela supruga Cura (djev. Hasanović). 

 


Ejub je rođen 1937. Umro je 2001.

 

Cura je rođena 1940. Umrla je 2000.

 


Halimanović Muje Miralem

 

Sa Miralemom su 1992. živjeli: supruga Hanka (djev. Bećirević), sin Sena i Ramiz. Miralem je rođen 1937. Umro je 1993.Hanka i sin Senad žive u Sarajevu.

 

Ramiz živi u Francuskoj. Ima dve sina Bakira i Berina.

 

Ramizova supruga Elvirom (djev. Aspi) sa sinovima Bakirom i Berinom.

 

Bakir i Berin su prave momčine.

Halimanović Nedžiba Osman

Sa Osmanom su 1992. živjeli: supruga Samiha (djev. Hajdarević) i sin Nedžib. Samiha je poginula 1992.

 

Nedžib je student i živi sa ocem.

 

Osman je oženio Hasiju (djev. Halilović) i žive u Americi.

 

Osman i Hasija imaju sina Adnana i kćerku Aldijanu.

Halimanović Bajre Ragib

Sa Ragibom su 1992. živjeli: sin Merdan, snaha Naza (djev. Čavčić), unuci Mersad i Mensur. Ragib je rođen 1929. Umro je 1993.

 

Merdan i Naza žive u Rječici kod Sarajeva. Napravili su kuću.

 


Mesad je oženjen i živi sa roditeljima.

 

Mensur živi u Švedskoj. Oženio je Eminu (djev. Hodžić).

 

Mensur i Emina imaju kćerku Mersihu i sina Mahira.

Halimanović  Rasema

Rasema je supruga Nedžibova. Sa Rasemom su 1992. živjeli: sin Omer i snaha Jasmina (djev. Karčević). Rasema je rođena 1938. Umrla je 2000.

 

Omer sa suprugom živi u Americi.

Additional information