Hakic

User Rating:  / 0
PoorBest 

Hakići su doselili iz Đila.

1992. su bile 4 porodice Hakića 1 4 stanovnika. Sada stalno živi 1 porodica sa 2 stanovnika.
Hakić Mehe Alija

 

Sa Alijom su 1992. živjeli: supruga Azemina (djev. Alispahić) i sin Nermin.

 

Alija se sa suprugom Azeminom vratio u Gođenje i živio u kolibi koju je sam napravio.

 

Alija je dobio građevinski materijal od Federalnog ministarstva za raseljena lica. Pomogli su mu sinovi i napravio je lijepu i veliku kuću. Vrijedan je Alija, pa je napravio i mnoge druge objekte.

 

Nermin je oženjen sa Nezirom i živi sa porodicom u Americi.

 

Nermin ima sina Dinela.


Hakić Huse Hasan

Sa Hasanom su 1992. živjeli supruga (djev. Delić) Tima, sin Hasudin, kćerke Adnela i Mirela.

 

Hasan sa porodicom živi u Zabrđu kod Sarajeva. U Gođenjima je napravio vikendicu i tu provodi dosta vremena.

Hakić Mehe Huso

Sa Husom su 1992. živjeli: supruga (djev. Kačević) Zilka, sinovi Ahmo i Mehmed, snaha Suvada (djev. Balaš), unuke Hurija i Meliha i unuk Adis. Huso, Zilka i Ahmo žive u Zenici. Mehmed, Suvada, Hurija, Meliha i Adis žive u Sarajevu.

 

Federalno ministarstvo za raseljena lica je dalo građevinski materijal, pa Huso gradi kuću u Gođenjima.

Additional information