Džebo

User Rating:  / 1
PoorBest 

U Gođenjima je 1992. godine živjelo 11 porodica Džebo sa 32 stanovnika.

Od tih porodica vratila se samo jedna: Hasan Džebo sa suprugom Behijom.

Vratio se i Ibro Džebo, koji je ranije odeselio iz Gođenja.

 

 

 

 

Početkom 19. vijeka iz Crne gore (okolina Kolašina), u selo Đinđiće kod Goražda doselila su petorica braće. Iz Đinđića su u selo Čavčići-Purtići doselili Osman, Halil i Bećir.

Nakon ženidbe Bećir je kupio imanje u Gođenjima i doselio. Od tog Bećira vode porijeklo današnje Džebe iz Gođenja.

1992. godine u Gođenjima su živjele sljedeće porodice Džebo:

 

Džebo Mehemeda Aziz

Sa Azizom su devedeset druge živjeli: supruga (djev. Zimić) Šefika, sin Ismet, snaha Raha (djev. Vatreš) i unuka Ildijana.

Aziz je rođen 1942. Poginuo je 1993.

Šefika, Ismet, Raha i Ildijana žive u Sarajevu

 

Džebo Mehemeda Behadil

 

Sa Behadilom su 1992. živjeli: supruga Džemila (djev. Brgulja), kćerke Mersida i Nedžiba.

 

Behdil sa suprugom Džemilom živi u Sarajevu, gdje je napravio kuću.

 

Mersida je udata za Mirsada Čavčića. Žive u Australiji.

 

Mersida ima kćerku Lejlu i sina Harisa

 

Nedžiba je udata za Edhema Edu Biogradliju u Zenicu. Imaju kćerku Džejlanu i sina Fuada.

 

Džebo Bećira Đulsa

Đulsa je rođena 1940. Umrla je 1992.

 

Džebo Huse Hasan

Sa Hasanom je 1992. živjela supruga (djev. Džindo) Behija Behka

 

Hasan i Behka su se vratili sa prvom grupom povratnika. Humanitarna organizacija im je napravila kuću.

 

Hasan i Behka žive mirnim staračkim životom. Dobrog su zdravlja. Vrijedni su obadvoje, pa su lijepo uredili imanje i održavaju ga.

 

Džebo Himze Mušan

Sa Mušanom su 1992 živjeli: supruga Zelka (djev. Muratović) sinovi Hamza i Samir i kćerke Haska i Munira.

 

Mušan, Zelka, Hamza, Samir, Mubera i Haska žive u Sarajevu.

 

Munira živi u Francuskoj.

 

Džebo Hasana Mehemed

Mehemed je 1992. živio sa suprugom Dudom (djev. Nuhanović)

 

Mehemed je rođen 1912. Umro je 1994.

 

Duda je rođena 1919. Umrla je 2003.

 

Džebo Ibre Nusret

Sa Nusretom su 1992. živjeli: supruga Fata (djev. Dizdarević) i unuk Haris.

 

Nusret je rođen 1933. Nestao je u Srebrnici 1995.

 

Haris, sin Eminov i Šahzin (djev. Žigić), rođen je 1976. Poginuo je u Srebrenici 1995.

 

Džebo Himze Rahman

Sa Rahmanom su 1992. živjeli: supruga Fatima (djev. Kulić), sin Dževad i kćerke Vildana i Kana.

 

Rahman je rođen 1941. Umro je 2005.

 

Fatima je rođena 1945. Umrla 2004.

 

Dževad, ili poznatiji kao Crni, oženio je Almu Kulovac.

 

Crni ima sina Nihada i kćerku Lamiju. Crni sa porodicom živi u Americi.

 

Džebo Bećira Šahin

Sa Šahinom su 1992. živjeli: supruga Nurka (djev. Lilić), sin Bajruzin, snaha Mahida (djev. Menolučanin), unuk Mahir, sin Hajrudin, snaha Sevda (djev. Mujić) i unuka Hajra.

 

Hajrudin je rođen 1968. Poginuo je 1992.

 

Šahin je rođen 1938. Umro je 2010.

 

Nurka živi sama u Bojniku kod Sarajeva, gdje je Šahin napravio kuću.

 

Bajruzin, ili poznatiji kao Baja, sa surugom Mahidom i sinom Mahirom živi u Americi.

 

Sevda sa Kćerkom Hajrom živi u Srajevu.

Additional information